LA1J RadioLab

Torsdagskveld på Tjelta

Se bilder fra aktivitetene som forgår i klubbhuset på torsdager >>>


Hver torsdag blir det bygget, testet, modifisert og reparert utstyr! Det er bare å komme innom og være med. Normalt starter vi kl. 19.00

Antenneanalysator - Byggeprosjekt høst 2017


Vi starter opp torsdag 24. august og har planer om å få i gang byggprosjekt som kan være interessant for de fleste amatører. Forslaget er å bygge en arduino-basert antenneanalysator som er utprøvd og hvor komponenter er greie å få tak i.

Opplysninger om byggingen og hvilke deler som trengs, vil komme i egen e-post. Prosjektet forutsetter at den enkelte selv ordner med innkjøp av deler, da det er ugunstig å kjøre felles innkjøp pga tollregler.

En analysator er allerede bygget for å teste ut prosjektet, og vi vil invitere til demo av denne en av de kommende lab-kveldene.
 

Radiolab 2016 - Oppsummering


På Radiolabbens ukentlige torsdagsmøter har det i 2016 vært jevn og god deltagelse. Som tidligere har vi også i år hatt mindre prosjekter og temaer ut fra deltakeres ønsker og forslag.

Temaer/Prosjekter
- Feilsøk av innslag fra flykontrollen på Alinco DR620 på labben
- Ferrittantenne for 3-30 MHz àla LA9MGA
- Programmering AVR microcontrollere
- WSPR kart/database presentasjon
- Feilsøking på klubbens antennerotor
- Diskusjonen angående bruk av PL toner
- Testing av radioer i felt på medbrakte tråd-antenner, tur til Obrestad
- Bygging av forkortet 20 meter antenne
- Utprøving / sammenlikning av HF radioer IC-718, IC-7100, IC-7200
- Eksperimentering med forkortede HF antenner, forlengelses-spoler / kapasitiv endekopling
- Bruk av Database RFinder, valg av repeatere og opplasting til radio vha memory-program
- Test av IC-7300 på klubbens G5RV antenne
- Testing av Yaesu Fusion systemet
- kortutlegg og etsing av printkort med tilgjengelig utstyr
- Bygging av SAQ mottaker på hjemmelaget printkort, LA9XFA

 
Endekapasitans ala LB1IF
 
SAQ-mottaker ala LA9XFA


Labrapporter 2016


12. mai:
- Uttesting av radio i felt. "Hver mann sin radio og antenne" (bilder nedenfor)
- Sjekk/vedlikehold av RPO-mottaker 80m
- Bygging av kort antenne for 20m (høy stemning rundt dette under demo førte til spontanbygging)
- Utprøving/demo av IC-718, IC-7100 og IC-7200
- Oppskrift på mini-dipol for 40m (etter ytrede ønsker...)

10. mars:
- Programmering av Icom ID-80
- Alinco DR-620 innslag fra flykontrollen på Sola
- Ferrittantenne for 3-30 MHz àla LA9MGA
- AVR SDR radio
- programmering av fuses i Atmel mikrokontroller
- WSPR kart/database presentasjon i kiosk mode på Raspberry pi
- Deleplukking av gammel kassettradio
13 stk. deltok.

3. mars:
- Oppdatert programvare i medbrakt IC7600
- Feilsøkt FT-250 med problemer i rf-gain kontroll
- Testet wires-x noden til Henning
- kobling av forsterker til ferritstav for Atmel SDR prosjekt
9 stk. deltok.

25. februar:
Følgende tema ble det jobbet med på kveldens radiolab:
- Antennerotor for LA1J shack - feilsøking
- Yaesu System Fusion - dødt power supply antakeligvis pga lyn i helga. Sikring defekt og ryker med en gang når den byttes. Låner power supply som står på IC-7200. Koblet node mot Gaupelem for test.
-Jakob LA6BH fortalte om måling av magnetiske felt ved søk etter ubåt fra fly. Meget interessant.
12 stk. deltok.


Feltutprøving 12. mai 2016


Denne kvelden var det uttesting av readio i felt: "Hver mann sin radio og antenne".

                                                 


Drop-ins på Tjelta

Onsdagene det ikke er organisert møte, er det drop-in-kvelder med 'fri' agenda. Men disse kveldene gir også en mulighet for å ta opp spesielle tema som kan være av interesse. Aktuelt nå fremover kan være mer detaljert informasjon og dialog om (nød)samband, inkl. opplæring, organisering og øvelser. Videre er FiFi SDR receiver en interessant sak - som gjerne også blir et byggeprosjekt i høst.

Sommerferie i LA1J Radio Lab

LB1IF Tommy melder om sommerferie i radiolabben til ca. midten av august.

De siste torsdagene er det blitt bygget minimalistiske 40m CW-tranceivere der byggesettet fra kina koster mindre enn 40 kr. Søk på ebay etter pixie....

Vi har også testet klubbens nye portable antenennemast :-)

God ferie!
  

Rapport for 2014 fra LA1J Radio Lab

I løpet av 2014 har vi hatt bygge/LAB-kvelder stort sett hver torsdag. Aktiviteten har vært basert på prosjekter, test, reparasjoner etc. men også rene «cafe»-møter.

I høst kjørte vi to prosjekter med bygging av en DDS-basert signalgenertor av LA5WFA-design og bygging av Grimeton-mottaker for 17.2 kHz.

Det er ikke gjort større investeringer i utstyr eller inventar i 2014, men gruppen var heldig å fåt en del utstyr i gave, og stor takk går til giver LA1VG Harald Olav. Takk også til LA3NO Jens som bygde ny hylle på testbenken for plassering av instrumentering.

Vi satser på å fortsette lab-kveldene også i 2015 både for de som ønsker å engasjere seg i prosjekter og for de som er med mest for det sosiale.

for Lab-gjengen,
Tommy Torgersen / LB1IF
lb1if@online.no                                         Les hele rapporten

Bygging av DDS-basert signalgenertor, med LA5WFA Trond som designer av byggesett og programvare. Ca. 10 enheter ble bygd og testet.

Bygging av signalgenerator i november-desember 2014


LA5WFA, Trond, organiserte byggekveldene på tampen av 2014. Flere bilder finner du på galleriet >>>

                                                


På labben en torsdag i september 2014


Modifisering av 3 stk Icom PW-1 PA-trinn og demo av spectrumanalysator sto på programmet.

Klikk på bildene for større utgaver

                                      


Byggeprosjekter 2014

LA1J Radio Lab har lansert byggeprosjekter som mange kan gjøre nytte av:
  • HF-antenne for 20m med mulighet for utvidelse til flere bånd. Den er tenkt brukt som ferieantenne for enkle oppsett. Ideen er etterhvert å utvide antennens bruksområde ved å lage forlengelsestråder og eventuelt spoler slik at det blir mulig å kjøre flere bånd (30, 40, 60, 80). Kostnad 150-300 kr. litt etter hvordan antennen bygges og hva som skal følge med av kabel, plugger og tilbehør.

  • Balun for HF, enten single ratio 1:1 eller 1:4. Vi kan eventuelt ta i litt ekstra og lage en multi ratio balun med 1:4, 1:9 og 1:16. Anslått kostnad 150-200 kr.

  • APRS: OpenTracker eller TNC-X
    OpenTracker er mer eller mindre ferdig bygget så her blir det hovedsaklig å få laget kabling for radio, PC og strømforsyning. Se web >> 
    TNC-X lodder en selv, men gir vel så mange muligheter som OpenTracker. Her er det også flere utgaver og tilvalg som åpner muligheter for mye spennende som integrasjon med Raspberry Pi og kobling med blåtann mot netbrett og mobiltelefoner. Pris står på nettsidene >>

 

Rapport for 2013 fra LA1J Radio Lab

I løpet av 2013 har vi hatt bygge / LAB kvelder stort sett hver torsdag. Fremmøte typisk 5-7 personer. Foruten bygging av byggesett har vi hatt interessante temaer som reparasjon av mottaker, uttesting av feltstyrkemålere og diskusjoner om tekniske temaer.

Vi ønsker å fortsette 2014 med god aktivitet i labben og ønsker nye og tidligere laboranter velkommen kl 19:00 på torsdager.

for Lab-gjengen,
Tommy Torgersen / LB1IF
lb1if@online.no

Les hele rapporten her>>

Vi startet med bygging av ILER-40, hvor totalt 15 stk. kjøpte byggesett fra Spania. Noen valgte å bygge på hjemmebane mens noen av oss valgte å samles på Tjelta for å bygge og teste ut 40-meter transceiveren.